สระแก้ว เมืองต้องห้ามพลาด

วันหยุดนี้ไปไหนดี วันนี้ตัวกลมได้ไปเจอรีวิวเมืองท่องเที่ยวเล็กๆอย่างจังหวัดสระแก้ว เห็นแล้วน่าไปมากๆ จึงขอหยิบเอาข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ pantip.com มาพาเพื่อนๆไปท่องเที่ยวกันเผื่อใครยังไม่มีแพลนเที่ยวในหยุดยาวนี้

 

1.โรงเรียนการสรกสิวิทย์

โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ (กา-สอน-กะ-สิ-วิด) หรือ ศูนย์การฝึกอบรมกระบือ ในแง่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำนา การเกษตร รวมไปถึงยังช่วยสอนกระบือในเรื่องของกิจกรรมต่างๆ และการใช้ชีวิตประจำวันอย่างถูกต้อง ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งขึ้น โดยเริ่มเปิดทำการครั้งแรกในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2552 นั่นก็เพื่อเป็นความรู้แก่บรรดาเกษตรกรที่อยากจะนำกระบือของตนเองไปใช้ในการประกอบอาชีพ และช่วยในการทำเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมนั่นเอง

นอกจากนี้โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ยังมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 110 ไร่ โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 7 ส่วน ประกอบด้วย  การอบรมเกษตรกรและการฝึกกระบือ,  นิทรรศการเครื่องมือการทำงานและแปลงนาหญ้าอาหารสัตว์,  บ้านพักนักปราชญ์ท้องถิ่น,  สระมะรุมล้อมรัก,  ต้นไม้ในโรงเรียนกาสรกสิวิทย์,  ร้านควายคะนองคอกควาย, และ บ้านดิน (ที่พัก) จึงทำให้ที่นี่มีบรรยากาศแบบท้องทุ่ง ’ขวัญ-เรียม’ เอามากๆ เพราะมีความหลากหลายในเรื่องของการเชื่อมโยงธรรมชาติ เพราะมีทั้งแปลงนา พืชคลุมดินต่างๆ รวมถึงโซนจัดแสดงอุปกรณ์สำหรับการทำนา การฝัดข้าว การสีข้าวอีกด้วย

 

นอกจากที่นี่จะเป็นโรงเรียนสอนฝึกกระบือแล้ว ก็ยังมีส่วนของที่พักแบบ บ้านดิน อีกด้วย (แต่ภายในบ้านไม่มีกลิ่นดินนะ) ซึ่งในส่วนของบ้านดินนั้นจะมีบ้านพักทั้งหมด 6 หลังไว้ให้บริการ โดยแต่ละหลังก็จะฉาบด้วยวัสดุที่ไม่เหมือนกัน เช่นฉาบด้วยจอมปลวก ฉาบด้วยสมุนไพร ฉาบด้วยตะไคร้หอมที่นำมาสับ ฯลฯ แล้วมุงหลังคาด้วยหญ้าคา ด้วยความที่อากาศถ่ายเทจึงทำให้รู้สึกเย็นสบายเมื่อเข้าไปข้างในตัวบ้าน ซึ่งราคาต่อห้องจะอยู่ที่คืนละ 500 บาท

ข้อมูลสถานที่
โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ โครงการพระราชดำริในมูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดสระแก้ว
ที่ตั้ง : เลขที่ 999 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ข้อมูลการติดต่อ : 037-244-615, 037-244-657

การเดินทาง
รถยนต์ : ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 33 ห่างจากตัวเมืองสระแก้ว 5 กิโลเมตร

หมายเหตุ**
เวลาเปิดทำการ : 08.00 –19.00 น. สามารถเข้าชมได้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
แต่เพื่อความสะดวกกรุณาติดต่อและนัดหมายก่อนการเยี่ยมชม
2. ละลุ สระแก้ว

ละลุ เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดจากน้ำฝนกัดเซาะ หรือการพังทลายของดิน และเนื่องจากสภาพดินแข็งจะคงอยู่ไม่ยุบตัว ดังนั้นเมื่อถูกลมกัดกร่อนจึงทำให้มีลักษณะออกมาเป็นรูปต่างๆ ซึ่งคล้ายกับแพะเมืองผีของจังหวัดแพร่ (แต่มีขนาดเล็กกว่า) โดยละลุนั้นมีพื้นที่โดยรอบประมาณ 2,000 ไร่

 

 

ข้อมูลสถานที่
ละลุ จังหวัดสระแก้ว
ที่ตั้ง : บ้านเนินขามและบ้านคลองยาง ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
ข้อมูลการติดต่อ :  0 3724 9708-9, 08 9098 0772

การเดินทาง
รถยนต์ :  จาก อ.อรัญประเทศ ใช้ทางหลวงหมายเลข 348 > ต่อด้วยหลักกิโลเมตรที่ 35 – 36 เข้าสู่ ถนนหมายเลข 3486 > เลี้ยวซ้ายหลักกิโลเมตรที่ 8 -9 เข้าสู่ ถนนสายบ้านโคกคลาน – หนองผักแว่น > ขับตรงไป ประมาณ 18 กิโลเมตร
หมายเหตุ**
สามารถเข้าชมได้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่เพื่อความสะดวกกรุณาติดต่อและนัดหมายก่อนการเยี่ยมชม
ส่วนในเรื่องของการเดินทางอาจต้องเตรียมค่าเช่ารถอีแต๊กไปประมาณ 200 บาท (นั่งได้ 8-10 คน)
เพื่อนำไปเป็นรายได้ของคนท้องถิ่นและชุมชนต่อไป

สด๊กก๊อกธม
ปราสาทสด๊กก๊อกธมเริ่มต้นลงมือบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2537 ภายหลังจากที่ได้รับการตรวจสอบจากกรมศิลปากร สด๊ก เป็นภาษาเขมร แปลว่ารกทึบหนา
ก๊อก อาจมาจากคำว่า กก ซึ่ง แปลว่า ต้นกกที่ชาวบ้านนำมาทอเสื่อ
ธม แปลว่า ใหญ่
คำว่า สด๊กก๊อกธม จึงหมายถึงเมืองที่มีต้นกกขึ้นรกในหนองน้ำใหญ่
เป็นโบราณสถานที่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 14
เพื่อใช้ประดิษฐานรูปเคารพและประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อถือในศาสนาฮินดู
สำหรับตัวอาคารเดิมรวมถึงฐานจะถูกรื้อ เพื่อเสริมฐานให้มั่นคงด้วยเหล็ก
จากนั้นก็จะเริ่มเรียงหินเป็นชั้นๆ ตามแผนผังสถาปัตยกรรมที่วาดไว้
โดยจะอ้างอิงรูปแบบปราสาทจาก ปราสาทเมืองต่ำ ในยุคเดียวกัน
(หนึ่งในศาสนสถานมรรคโคที่สร้างตามความเชื่อทางศาสนาฮินดู จังหวัดบุรีรัมย์)

 

 

ข้อมูลสถานที่
ปราสาทสด๊กก๊อกธม จังหวัดสระแก้ว
ที่ตั้ง : บ้านหนองเสม็ด หมู่ 3 ตำบลโคกสูง กิ่งอำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
ข้อมูลการติดต่อ : คุณปรีชา นุชละม้าย (อาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว) 083-5988086

การเดินทาง
รถยนต์ วิ่งทางหลวงหมายเลข 348 ประมาณ 25.5 กิโลเมตร > เข้าทางหลวงหมายเลข 3381 > เลี้ยวขวา;วิ่งตรงเข้าไปประมาณ 8 กิโลเมตร จะเห็นสถานีอนามัยโคกสูงอยู่ทางขวามือ > เลี้ยวซ้ายเข้าไปตามทางแยกอีกประมาณ 4 กิโลเมตร ผ่านโรงเรียนบ้านหนองเสม็ด ถึงกิโลเมตรที่ 12 เลี้ยวขวาเข้าไปอีก 2.5 กิโลเมตร

หมายเหตุ**
สามารถเข้าชมได้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่พื่อความสะดวกกรุณาติดต่อและนัดหมายก่อนการเยี่ยมชม

4.ตลาดโรงเกลือ

อดีตของตลาดโรงเกลือแห่งนี้เคยเป็นสถานที่เก็บเกลือมาก่อน ซึ่งเกลือที่ผลิตได้เรามักจะนำไปขายให้กับประชากรฝั่งเพื่อนบ้าน ซึ่งก็คือประเทศกัมพูชา เพื่อนำเกลือที่ได้จากตลาดแห่งนี้ไปใช้ในการทำปลาเค็มนั่นเอง

แต่ด้วยสงครามที่เกิดขึ้นใน พ.ศ. 2522-2536 จึงก่อให้เกิดผลกระทบที่ตามมากับตลาดโรงเกลือในสมัยนั่น นั่นก็คือเมื่อเกิดสงคราม ความจำเป็นของเกลือสำหรับนำมาประกอบอาหารก็ค่อยๆ ลดลง เพราะผู้คนไม่ค่อยให้ความสำคัญมากนัก จนเป็นสาเหตุที่ส่งผลให้โรงเกลือกลายมาเป็นตลาดการค้าที่สำคัญของชาวไทยและกัมพูชา อย่างที่เราคุ้นเคยกันอยู่ในทุกวันนี้

สำหรับการช็อปปิ้งในตลาดโรงเกลือแห่งนี้ สิ่งที่เพื่อนๆ จะต้องพกมาด้วยอย่างยิ่ง
ก็คือ หมวก – ร่ม – ยาดม – ยาหอม และ น้ำดื่ม เนื่องจากโรงเกลือเป็นตลาดกลางวัน
อากาศจึงอาจจะค่อนข้างร้อน และทำให้อ่อนเพลียหรือเป็นลมแดดได้ง่ายนิดนึง

ข้อมูลสถานที่
โรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว
ที่ตั้ง : 449-450 ถ.กม.5 ฝั่งซ้าย ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว27120
การเดินทาง
รถยนต์ : จากตัวเมืองอรัญฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 33 ไปทางชายแดนประมาณ 5.5 กม. ผ่านสถานีตำรวจภูธรคลองลึก ก่อนถึงสามแยกเข้าตลาดให้เลี้ยวซ้าย ประมาณ 200 เมตร ตลาดจะอยู่ทั้งขวามือและซ้ายมือ
รถประจำทาง : จากสถานีขนส่งหมอชิต เส้นทาง กรุงเทพ – อรัญประเทศ – โรงเกลือ
รถตู้  : เส้นทาง กรุงเทพ – ตลาดโรงเกลือ วินรถอยู่ที่อนุสาวรีย์หมายเหตุ**
เปิดให้บริการตั้งแต่ 7.00 -20.00 น. (แต่ประมาณ 4-5 โมงก็จะเริ่มเก็บของแล้วนะ)

ที่มา https://pantip.com/topic/35151667

 

อย่าลืมไปเที่ยวพักผ่อนกันบ้างน่ะค่ะ หยุดยาวนี้ตัวกลมมีแพลนตามรอย  Pantip Review  นี้เลยค่ะ ไปสระแก้วกัน…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*