แอพพลิเคชั่น ชาวนาไทย นวัตกรรมของเกษตรกรยุค 4.0

 

แอพพลิเคชั่น ชาวนาไทย นวัตกรรมตอบโจทย์ ของเกษตรกรยุค 4.0

เป็นแอพพลิเคชั่นดีๆจาก กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โดยความโดดเด่นของแอพพลิเคชั่นชาวนาไทย เป็นระบบจัดการข้อมูลที่ใช้งานง่าย แม้เกษตรกรที่ไม่เคยมีประสบการณ์ก็สามารถใช้งานได้ง่ายๆ เพียงแค่ใส่ข้อมูล ระบบก็จะประมาณการกำไร ต้นทุน เพื่อช่วยในการตัดสินใจก่อนทำการเพาะปลูก รวมทั้งสร้างปฏิทินการเพาะปลูกข้าวที่คอยแนะนำเกษตรกรว่าต้องทำอะไรบ้างในช่วงเวลาไหนพร้อมกับการบันทึกต้นทุน

 

 

ซึ่งแอพพลิเคชั่น ชาวนาไทย ประกอบด้วย 5 ฟังก์ชั่น ดังนี้

1.มาตรการช่วยเหลือ คือ การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ทำให้เกษตรกรได้รับรู้ได้อย่างรวดเร็ว เข้าถึง และมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

2.ข้อมูลข่าวสาร โดยภายในแอพพลิเคชั่นตัวนี้จะมีสรุปข้อมูลภาพรวมเกษตรทั่วไป เป็นข่าวสารจากภาครัฐ ประเด็นเด่น ข้อมูลสภาพอากาศ พร้อมทั้งให้มีการตั้งกระทู้ ถาม-ตอบ แต่ละจังหวัด แต่ละภาคของประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนแนวโน้มราคาสินค้าการเกษตรได้อีกด้วย

3.การเพาะปลูก คือ ระบบสามารถช่วยคำนวณกำไรต้นทุนเพื่อเป็นข้อมูลให้เกษตรกรได้พิจารณาตัดสินใจก่อนที่จะทำการเพาะปลูกข้าวจริง เพียงใส่พื้นที่ และพันธุ์ข้าวที่ต้องการปลูก พร้อมทั้งสร้างปฏิทินการเพาะปลูกข้าว เพื่อให้เกษตรกรได้วางแผนการทำนาและบันทึกต้นทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละระยะการเพาะปลูก ลงพิกัดพื้นที่ที่ต้องการเพาะปลูกพร้อมการแนะนำเรื่องดิน เรื่องน้ำ เรื่องสายพันธุ์ข้าว ในการเพาะปลูกแบบถูกต้องและทันสมัย

 

4.ตลาดการเกษตร หรือ Marketplace เป็นศูนย์กลางที่รวบรวม ผู้ซื้อ ผู้ขาย ให้ได้มาพบปะพูดคุยโดยที่ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง จึงถือว่าเป็นช่องทางที่อำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมากในการทำตลาดสินค้าเกษตร

 

5.ข้อมูลส่วนตัว คือ ผู้ใช้สามารถบันทึกข้อมูลส่วนตัว และประวัติการใช้งานที่เปรียบเสมือนเป็นไดอารี่ออนไลน์เน้นเรื่องการเพาะปลูกและผลผลิต ตลอดจนบัญชีรายรับ รายจ่ายส่วนตัว เพื่อบันทึกข้อมูลบัญชีครัวเรือน กันได้อย่างสะดวก

 

 

จึงนับได้ว่า แอพพลิเคชั่น ชาวนาไทย เป็นนวัตกรรมที่เหมาะกับเกษตรกรไทยในยุค 4.0 เพื่อให้การทำกสิกรรมของเกษตรกรมีความทันสมัยมากขึ้น เพื่อให้ทิศทางผลผลิตเป็นไปตามที่ตลาดต้องการ และเกษตรกรยังสามารถศึกษาข้อมูลความเสี่ยงในเรื่องของผลตอบแทนก่อนทำการเพาะปลูกได้อย่างแม่นยำ จึงนับได้ว่านวัตกรรมชิ้นนี้จัดว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยให้การเกษตรของไทยก้าวไกลได้อย่างแน่นอน

สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ชาวนาไทย (Chaonathais) ฟรี ได้ที่

ดาวน์โหลด IOS http://bit.ly/IOSchaonathais

ดาวน์โหลด Android http://bit.ly/ADchaonathais

 

ข้อมูลดีๆจาก www.technologychaoban.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*