ครูบรรจุใหม่ควรรู้ ชพค – ชพส คืออะไร สมัครดีหรือไม่

สำหรับครู  คณาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาอื่น ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา หรือเป็นสมาชิกคุรุสภา หลายท่านเคยได้ยิน ชพค ชพส แต่ก็มีอีกหลายท่านที่ยังสงสัยและยังติดสินใจไม่ได้ ว่าจะสมัครดีหรือไม่ สมัครแล้วมีข้อดี ข้อเสีย อย่างไร  วันนี้ตัวกลมเลยหาข้อมูลมาฝากเพื่อให้เพื่อนครูเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นค่ะ

           (ช.พ.ค.)  คือ การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา

มาเริ่มกันที่ประวัติของ ช.พ.ค.

 

มาเริ่มกันที่ประวัติของ  ช.พ.ส

 

วิธีสมัคร ช.พ.ค

 

หน้าที่ของสมาชิก ช.พ.ค  

 

ผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค. ดังนี้

 

 

ส่วนด้าน ช.พ.ส.

ช.พ.ส. คือ การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาในกรณีคู่สมรสถึง แก่กรรม

สมัครได้อย่างไร

 

หน้าที่ของสมาชิก ช.พ.ส.

ผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก

 

ทำอย่างไร เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม

 

การพ้นสมาชิกภาพ

หวังว่าข้อมูลที่นำมาฝาก วันนี้จะช่วยให้เพื่อนครูได้ตัดสินใจง่ายขึ้น และเข้าใจในเรื่องของ ชพค และ ชพส ง่ายขึ้นน่ะค่ะ

ขอขอบคุณ ข้อมูลดี http://www.otep.go.th/?p=otep-page&id=1711

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*