7 ขั้นตอนการทำผลงานวิชาการเพื่อขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ

มกราคม 30, 2018 tourglom 0

เรื่องนี้ทำความเข้าใจไม่ยากเลยค่ะ ถ้าอย่างนั้นเรามาเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการประเมินเลื่อนวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ด้วยวิธีการพอสังเขปก่อนนะคะ