เกษตรที่ต้องสู้ชีวิต ลุงศักดิ์สิน

เกษตรบ้านทุ่งแดง ต.โหล่งขอดกันบ้าง ที่เป็นพื้นทีการทำเกษตรกรอย่างดีของเมืองเชียงใหม่อีกแหล่งหนึ่ง และมีชื่อเสียงทางการเกษตรกรบ้านทุ่งแดง

ก็ต้องขอบคุณพ.ต.อ.อนุ เนินหาด ผกก.สภ.โหล่งขอด อ.พร้าว ที่ได้ลงพื้นที่และเอาข้อมูลมาให้ ท.ลุงเกษตรได้ลงตีแผ่ ของพี่น้องชาวเกษตรกรบ้านทุ่งแดง ต.โหล่งขอดวันนี้ มีโอกาสพูดคุยกับคุณศักดิ์สิน มณีรำพัน อายุ ๕๖ ปี กับภรรยาคุณนิ่ม มณีรำพัน กำลังยกแปลงข้าวโพด ถึงจะมีพื้นที่ทำมาหากินเพียงนิดหน่อย แต่เขาก็ทำได้และดำรงชีวิตอยู่ได้ความสุข ในการทำเกษตรในเนื้อที่ ๑ ไร่แห่งนี้เช่าผู้อื่นทำกิน ปลูกข้าวโพดหวาน ลงทุนต่ำปลูกง่ายโรครบกวนน้อย ลงทุนประมาณ ๕,๐๐๐ บาท ๓ เดือนเศษก็เก็บผลผลิตขายได้โดยมีพ่อค้ามารับซื้อเข้าโรงงาน ราคากิโลกรัมละ ๓ บาทเศษ จะมีผลกำไรประมาณ ๙,๐๐๐ บาท จ่ายค่าที่นา ๓,๐๐๐ บาทจะเหลือกำไร ๖,๐๐๐ บาท

ลุงศักดิ์สินบอกว่า ต้องปลูกพืชอื่นเป็นรายได้ด้วย นอกจากแปลงนี้แล้วยังเช่าที่ดินผู้อื่นอีก ๒ แปลง เนื้อที่ ๕ ไร่และ ๓ ไร่ ค่าเช่าปีละ ๑๐,๐๐๐ บาทและ ๕,๐๐๐ บาท ลงทุนปลูกมันฝรั่ง และพืชอื่นหลายชนิด เช่น พริก ผักกาด มะเขือ กระหล่ำ เหลือจากกินก็แบ่งขาย เรื่องครอบครัวและรายได้ลุงศักดิ์สิน บอกว่ามีลูกสาว ๑ คน จบปริญญาตรีที่ ม.แม่โจ้ ทำงานแล้ว ช่วงที่ลูกสาวเรียนต้องทำงานหนักมากเพื่อหาเงินส่งลูกเรียน ใช้วิธีกู้เงินจาก ธกส. เนื่องจากไม่มีทรัพย์ค้ำประกันต้องใช้วิธีขอเพื่อนบ้านเซ็นรวม ๕ คน กู้เงินได้ ๕๐,๐๐๐ บาทมาลงทุนทำสวนทำไร่ เก็บผลผลิตขายก็เก็บเงินส่งคืนธกส.

โดยส่งเป็นรายปี การทำพืชเกษตรไม่สามารถส่งเป็นรายเดือนได้ หลังจากส่งคืนเงินต้นและดอกเบี้ยแล้วก็ทำเรื่องกู้มาลงทุนใหม่ ทำเช่นนี้อยู่หลายปี เมื่อลูกสาวเรียนจบแล้วค่อยเหลือเงินเก็บและไม่ได้กู้เงิน ธกส.มาหลายปีแล้ว ลุงศักดิ์สิน ชวนไปชมไร่ที่อยู่ถัดไปประมาณครึ่งกิโลเมตร ที่ติดเชิงเขามีลำห้วยไหลผ่าน ปลูกมันฝรั่งและพืชผักหลายชนิด เล่าว่ายึดคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เรื่องทำชีวิตให้พอเพียง ปลูกพืชผักหลากหลายชนิด ไม่ต้องปลูกข้าวเยอะเพราะข้าวราคาถูก ให้หว่านผักกาดตามคันนาไว้กินเอง ให้ช่วยกันประหยัดเพราะเศรษฐกิจไม่ดี ก็ทำตามที่นายกฯพูด
สำหรับปลูกผักน้ำน้อยก็ไม่สมบูรณ์ ผลผลิตนำมาขายในเมืองยากเพราะระยะทางไกล เคยอยู่อำเภอดอยหล่อ ที่ดินส่วนใหญ่แล้ง น้ำไม่เพียงพอ เมื่อเทียบกับโหล่งขอดแล้วสมบูรณ์ทั้งดินดี น้ำบริบูรณ์ ขนผักไปขายในเมืองก็ไม่ไกลมาก วันนี้ได้มีโอกาสเรียนรู้วิถีชีวิต การสร้างฐานะของชาวบ้านทุ่งแดงที่เป็นพื้นฐานของเกษตรกรทั่วไป เราก็จะรับรู้ปัญหาต่างๆร่วมถึงการกินอยู่ และค่าใช้จ่าย รายได้ต่างๆ บางครั้งก็ต้องสู้และอดทน ต่อปัญหา นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของพี่น้องชาวเกษตรกร เชื่อว่ายังมีอีกหลายท่านที่เจอปัญหาหนักกว่านี้

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*