“WORD CARD”นวัตกรรมการสอนภาษาไทย-อังกฤษ ด้วยการใช้สีของ ร.ร.บ้านหนองแก ส่งผลให้เด็กสอบได้คะแนนโอเน็ตระดับประเทศ และนายกรัฐมนตรีชื่นชมผ่านทีวี

ตุลาคม 2, 2017 tourglom 0

“WORD CARD”นวัตกรรมการสอนภาษาไทย-อังกฤษ ด้วยการใช้สีของ ร.ร.บ้านหนองแก ส่งผลให้เด็กสอบได้คะแนนโอเน็ตระดับประเทศ และนายกรัฐมนตรีชื่นชมผ่านทีวี

ดาวน์โหลดฟรี… 24 กิจกรรมสะเต็ม ป.1 – ม.6

ตุลาคม 2, 2017 tourglom 0

สสวท. ได้เผยแพร่เอกสารกิจกรรม คู่มือกิจกรรม และวีดิทัศน์ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับสะเต็มศึกษา ในระดับชั้น ป.1 – ม.6 ให้ได้ดาวน์โหลดเพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้กิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับวิชาและสภาพห้องเรียนที่แตกต่างกันออกไป